Kashi

शंकराचार्य ने विशालाक्षी  का पूजन किया 

Shankaracharya performs puja to Sri Visalakshi at Varanasi 11 Nov. 2023 https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/varanasi/shankaracharya-worshiped-vishalakshi-meenakshi-and-kamakshi-devi-varanasi-news-c-20-vns1013-418620-2023-11-12 https://www.hindusthansamachar.in/Encyc/2023/11/11/Kanchi-Shankaracharya-worshiped-in-the-court-.php https://livevns.news/uttar-pradesh/kanchi-shankaracharya-worshiped-in-the-court-php/cid12707289.htm

Puja at Kashi Sri Viswanath Mandir

HH Pujyashri Jayendra Saraswathi Shankaracharya Swamiji visited Sri Kashi Viswanath Mandir in Varanasi during a yatra to the North. In this rare picture, HH Pujyashri Shankara Vijayendra Saraswathi Shankaracharya Swamiji is performing Abhishekam in presence of His Holiness.