ஶ்ரீஶைலத்தின் ஶங்கர மண்டப கும்பாபிஷேக வைபவத்தில் சில காட்சிகள்-1967

Kumbabhishekam of Srisailamm Shankara Mandapam – Some glimpses from 1967 Kamakoti Pradeepam

ஶ்ரீஶைலத்தின் ஶங்கர மண்டப கும்பாபிஷேக வைபவத்தில் சில காட்சிகள். ப்லவங்க ௵ (1967) சித்திரை ௴ காமகோடி ப்ரதீபத்திலிருந்து.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *