காஞ்சி காமகோடி பீட மடாதிபதி ஸ்ரீ விஜயேந்திரர் பிரயாக்ராஜ் வருகை – தசாஸ்வமேத காட்டில் சைகதா லிங்க பரமேஸ்வர பூஜை நிறைவு

Source:https://www.hindutamil.in/news/spirituals/1033931-kanchi-kamakodi-peetha-abbot-sri-vijayendra-visits-prayagraj-2.html

Pujya Shankaracharya puja at Prayagraj

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *