ஜகத்குருநாதர்களின் மதுரை விஜயம்- Jagadguru’s visit to Madurai – 1961

ஜகத்குருநாதர்களின் மதுரை விஜயம்

* P.T. ராஜன் – தேவஸ்தானம் மற்றும் தலைமையில் மாநகர மக்கள் அளித்த வரவேற்பு.

* ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பூஜ்யஸ்ரீ ஆசார்யர்களை தரிசித்தமை

* புஷ்ப பல்லக்கிலும், ஆனை மீதும் அமர்ந்தருளி பட்டண ப்ரவேசம் செய்தமை

* பூஜ்யஸ்ரீ ஆசார்யர்கள் அவர்களுக்கு ஸ்ரீலஸ்ரீ மதுரை ஆதீனகர்த்தரவர்கள் தெற்கு ஆவணி வீதியில் ஆதீன முகப்பில் அளித்த வரவேற்பு

* தவநெறியைப் பெருக்க மதுரை ஆதீனம் செய்து வரும் தொண்டைப் பாராட்டியமை

– ஸ்ரீகாமகோடி ப்ரதீபம் (1961)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *